Доставка и монтаж на еластична ограда и парапети

Сейк Монтажи ЕООД  – Перник извършва висококачествен монтаж на еластична предпазна ограда за пътищата, комбинирана предпазна ограда – парапет, както и на пешеходни парапети по мостови съоръжения.